Document archiveren / ontarchiveren - Web versie

U kan een document archiveren indien u deze niet meer nodig heeft.

 • Hiervoor zou u met uw cursor over het document heen moeten gaan om hierna rechts op de 3 puntjes te klikken.
 • U kan dan kiezen tussen Wijzigen, Archiveren, Verwijderen en details van het document tonen.

Afhankelijk van uw toegangsrechten kan u het document wel of niet Wijzigen, Archiveren en Verwijderen

 • Nadat u op de 3 puntjes heeft geklikt, zou u Archiveren moeten selecteren.

 • Het document werd goed gearchiveerd.

 • Nadat u uw documenten refresht, zal u enkel de actieve documenten zien.

Een gearchiveerd document kan terug actief worden gemaakt.

 • Hiervoor zou u bovenaan moeten klikken op het filtericoontje om nadien op Gearchiveerde documenten te klikken.

 • U zal het gearchiveerde document weergegeven zien in het cursief

 • Door er met uw cursor over te gaan, kan u weer de 3 puntjes waarnemen en hierop klikken

 • Om hierna te klikken op ontarchiveren

 • Het document is opnieuw geactiveerd

 • Filter hierna terug op de actieve documenten, om het document als de andere actieve documenten te zien.

Een probleem? Neem hier contact op met onze klantenservice en stel uw vragen direct aan de toepassing.


Wat vond je ervan?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)