Hoe kan ik een bestaand formuliersjabloon bewerken? - Web versie

NLCreated with Sketch. BETALENDE FUNCTIE
Een Expert, Enterprise of Enterprise+ licentie is vereist

 • Inloggen op uw account via de Web-applicatie
 • Over een bedrijfslicentie van APROPLAN beschikken
 • Een lid van een onderneming zijn (vraag er hier een aan)

1. Ga naar het tabblad Bedrijf

2. Ga naar Sjablonen Modellen

 1. Open en klik vervolgensop de knop “+” rechtsbeneden.

4. Er wordt een venster geopend, waarna 2 stappen verschijnen. Klik op Selecteer mijn sjablonen.

 

5. De om te bewerken bevindt zich nu in de downloadfolder van uw computer in vorm van een Excel-document.

6. Open het Excel-document.

3 opties zijn beschikbaar; u kunt een bestaande vraag bewerken, een nieuwe vraag aan uw formulier toevoegen of een vraag uit uw formulier verwijderen. 

Als u wenst een bestaande vraag te bewerken:

Kolommen kunnen niet worden gewijzigd, de kolommen die verwijzen naar het formulier met de naam "Template" kunnen niet worden gewijzigd.

U kunt bewerken:

 1. Question Title: als u wenst de titel van uw vraag te veranderen.
 2. Question Description: Een beschrijving toevoegen of wijzigen.
 3. Question Type: Bewerk het type vraag. Let op, het is belangrijk om te weten dat in dat geval de kolom Question PredefinedChoices ook bewerkt moet worden.
 4. Question Minimum et Question Maximum: u moet het minimumaantal antwoorden bewerken zodat u het maximumaantal antwoorden op elk moment kunt selecteren.
 5. Question MaxLength: in het geval van een open vraag kan in de kolommen (FreeText en FreeNumber) een beperkt aantal karakters in een tekst toegevoegd of bewerkt worden.
 6. Question Allow Pictures: APROPLAN staat toe om een of meerdere foto's als bijlage toe te voegen. Als u wenst die functie uit te schakelen voor een vraag, is het genoeg om “True” door “False” te vervangen.

Als u een wenst een vraag toe te voegen aan uw formuliersjabloon/bestaande Template.

⚠️⚠️ Het is belangrijk om dezelfde formuliergegevens te bewaren, zodat het APROPLAN-systeem weet waar de wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Om dit te doen Kopieer en plak de informatie van de volgende kolommen in een nieuwe regel.

 1. Template ID
 2. Template Title
 3. Template Type
 4. Template Language
 5. Template Is Archived
 6. Template Archived Date (als compleet)

Hoeft niet te worden ingevuld:

 1. Template Creator Alias
 2. Template Creation Date

Wat betreft de rest van de regel, ofwel de gegevens over de vraag zelf. Het proces is hetzelfde als bij de vraag "Hoe kunt u een nieuw formuliersjabloon maken en laden?". Klik hier om het artikel te openen.

De kolom Question id hoeft niet te worden ingevuld. APROPLAN gaat automatisch aan de slag om informatie in te vullen bij de eerste import van de template.

Vul de volgende kolommen in:

1. Question Title: die kolom moet verplicht ingevuld worden, die bevat uw vraag.

2. Question Description: die kolom is optioneel, die staat u toe om een nieuwe beschrijving aan uw vraag toe te voegen indien nodig.

3. Question Type: die kolom moet verplicht ingevuld worden en bevat een vervolgkeuzelijst, die definieert de soort vraag waar het om gaat.

FreeText: Open vraag, de deelnemer moet de tekst toevoegen.

DateTime: De deelnemer moet een datum op de kalender selecteren.

PredefinedString: de vraag kan beantwoord worden door “ja” of “nee”

FreeNumber: de open genummerde vraag, de deelnemer moet een nummer invullen.

PredefinedNumber: de deelnemer zal moeten kiezen tussen een beperkt aantal genummerde antwoorden.

MultipleChoice: vraag met multiple-choice, u bepaalt van tevoren de mogelijke antwoorden.

4. Question Predefined Choices: Die kolom moet verplicht ingevuld worden als het type vraag PredefinedString, PredefinedNumber et Multiple-choice is.

⚠️⚠️noteer uw verschillende antwoordopties tussen aanhalingstekens. Als u een spatie tussen uw verschillende antwoorden plaatst, drukt u op de toetsen "ALT" en vervolgens "ENTER".

5. Question Minimum et Question Maximum, die kolom is optioneel en alleen te gebruiken als het type vraag PredefinedString, PredefinedNumber et Muliplechoice is. Dat maakt het mogelijk om een minimumaantal of maximumaantal mogelijke antwoorden vast te stellen.

6. Question MaxLength, die kolom is optioneel en kan misschien alleen compleet worden ingevuld indien u een open vraag gebruikt (FreeText et FreeNumber).  Dat stelt u in staat om het aantal karakters in een tekst te beperken.

7. Question is Archived: Hoeft niet te worden ingevuld, bij het downloaden van een nieuw formulier.

8. Question Archive Date: Hoeft niet te worden ingevuld, bij het downloaden van een nieuw formulier.

9. Question Conformity Rules: Indien tussen haakjes, moet het antwoord conform worden beschouwd als zij tussen een bepaald waardenbereik ligt ({« min », « max »})

Als het tussen haakjes staat, zal het antwoord conform worden beschouwd als zij in de tabel is opgenomen ([« Ja », « Misschien »])

!! Deze kolom vereist een bepaalde schrijfstijl, noteer uw verschillende antwoordopties tussen aanhalingstekens. Als u een spatie tussen uw verschillende antwoorden plaatst, drukt u op de toetsen "ALT" en vervolgens "ENTER".

 Als u een vraag uit uw formulier wilt verwijderen.

 ⚠️⚠️ Dit punt is belangrijk, omdat in tegenstelling tot wat men zou denken, het niet voldoende is om gewoon een regel te verwijderen om een vraag te verwijderen.

 1. Als uw Excel-document eenmaal geopend is, ga dan naar de kolom Question Is Archived en schrijf “TRUE” op.

2. Ga naar de tweede stap, laad uw Excel-document in APROPLAN.

Een probleem? Neem hier contact op met onze klantenservice of stel onze vragen direct aan de toepassing.


Wat vond je ervan?


FAQ

Powered by HelpDocs