Overzichtspresentatie Formulieren - Versie iOS, Android & Web

NLCreated with Sketch. BETALENDE FUNCTIE
Een Expert, Enterprise of Enterprise+ licentie is vereist

Wat is een Formulier?

Een Formulier is een checklist of controlelijst waarmee u een digitaal document kunt creëren met een reeks vragen die u in staat stellen om kwaliteitscontroles, QHSE-inspecties en andere soorten audits in de bouw- en facilitair managementsectoren uit te voeren. Formulieren stellen u in staat controlelijsten te creëren en informatie vast te leggen in een gestructureerde manier, zowel online als offline. U hoeft niet langer uw papieren formulieren mee te nemen naar de werf en vervolgens op kantoor in te scannen. Uw digitale formulieren (ofwel Formulieren) hebt u steeds op zak - bekijk en deel ze eender waar, op eender welk moment!

Formulieren voor QHSE en inspecties

Laat u in een paar stappen begeleiden om erg snel meerdere controlelijsten aan te maken. Zodra de verantwoordelijke persoon op de hoogte is gebracht van een inspectie die uitgevoerd moeten worden, door middel van de gratis applicatie op een tablet of smartphone, kan hij het digitale formulier ophalen om de vragen die vereist zijn tijdens de inspectie te beantwoorden.

Vanuit hetzelfde Formulier kan hij non-conformiteiten vaststellen, opmerkingen plaatsen of taken aanmaken door afbeeldingen, notities of documenten toe te voegen. Op zijn beurt heeft hij de mogelijkheid om een taak toe te wijzen (in de app naartoe verwezen als Punt) aan een ander lid van het project.

Op deze manier komt een controlecyclus tot stand die u niet enkel in staat stelt om een globaal overzicht van de activiteiten op uw werf te verkrijgen, maar ook om al uw stakeholders te betrekken, zodat iedereen wat te doen en wanneer ze dit moeten doen.

Gebruik

Formulieren zijn ingedeeld in 3 categorieën: kwaliteit, veiligheid en milieu.

Als beheerder of administrator in uw Project of Lijst, kan u Formulieren creëren op basis van sjablonen.

Formulieren kunnen enkel aangemaakt, beheerd en ingevuld worden op mobiele apparaten (smartphone of tablet met Android & iOS). U kan ze als Excel-bestanden exporteren in onze webapplicatie. Alle leden van hetzelfde bedrijf (met uitzondering van onderaannemers) kunnen deze Formulieren zien (als ze uitgenodigd zijn in het Project/Lijst). Enkel de gebruiker die is toegewezen aan het Formulier kan het voltooien en finaliseren. Wanneer het Formulier gefinaliseerd is, wordt een verslag in PDF-formaat gegenereerd en toegevoegd aan de lijst met documenten van uw Project/Lijst.

Met Formulieren kan u:

  • Voeg Formulieren samen met Punten toe aan blauwdrukken of plannen zodat u één globaal overzicht verkrijgt
  • Leg informatie vast of controleer de huidige status op gestructureerde wijze tijdens verschillende soorten werfbezoeken:
  • Voer audits en inspecties uit en maak incidentenrapporten aan
  • Leg kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieuproblemen (QHSE) vast
  • Bekijk gezondheid- en veiligheidsincidenten of trainingsmaterialen (toolbox)
  • Stroomlijn interne werkprocessen
  • Leg werfdagboeken en inventarissen vast
  • Handel de finale overdracht met klanten structureel af
  • Creëer taken om problemen die zijn aangetroffen tijdens inspecties op te volgen


Wat vond je ervan?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)