Hoe kan ik punten archiveren / ontarchiveren - Web versie

Archiveren

Punten die aangemaakt, besproken, gedaan en nagekeken werden, heeft u hierna hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig.

Naargelang uw toegangsrechten in het project of lijst kan u een punt al dan niet archiveren, en is het icoon om te archiveren wel of niet zichtbaar!

U kan deze archiveren zodat ze niet meer tevoorschijn komen tussen de open punten.

  • Hiervoor dient u met uw cursor over een punt te gaan om dan rechts het archiveer icoontje al dan niet terug te vinden.
  • Nadat u hierop klikt, kan u zien dat het punt goed gearchiveerd werd
  • U zou dan bovenaan rechts op het refresh icoon moeten klikken in LetsBuild, om het gearchiveerde punt niet meer te zien tussen de open punten.

Ontarchiveren (terug actief maken)

Achteraf kunt u altijd de gearchiveerde punten bekijken door hierop te filteren en ze terug actief maken, indien nodig.

  • Hiervoor zou u bovenaan links in de zoekbalk op het 

icoontje moeten klikken om hier Gearchiveerde punten aan te klikken.

  • Bovenaan ziet u dan in plaats van Actieve punten de filter Gearchiveerde punten met het gearchiveerde punt(-en) in het cursief weergegeven.
  • Door met uw cursor hierover te gaan, ziet u rechts het icoon om het punt te Ontarchiveren
  • Nadat u hierop klikt ziet u dat het punt opnieuw actief werd gemaakt

U zou dan opnieuw moeten filteren maar dan kiezen voor Actieve punten om enkel de open punten te zien waar het gearchiveerd punt die u terug actief / open heeft gemaakt bijhoort.

Een probleem? Neem hier contact op met onze klantenservice en stel uw vragen direct aan de toepassing.


Wat vond je ervan?


FAQ

Powered by HelpDocs