Reimport

Vores re-import-funktion er en effektiv måde at foretage store ændringer og opdateringer til dit projekt på.

I denne artikel vil vi forklarer processen, re-import af filer fra MS Project, Asta og Primavera, hvilket giver dig muligheden for at synkronisere dit eget planlægningsværktøj med Geniebelt. De styrer planlægningen, mens Geniebelt styrer fremskridt og kommunikation.

Du kan også re-importere en CSV / Excel-fil af dit projekt, hvilket er en effektiv metode til at foretage store ændringer såsom tilføjelse af tags, mailadresser og nye aktiviteter. For at lære mere om denne metode, læs denne artikel.

For at gennemføre en re-import af projektet skal du være enten projektansvarlig eller administrator. Du finder re-import-knappen på menulinjen lige over tidsplanen.

Re-import af MS Project, Asta and Primavera

For at bruge re-import-funktionen til disse planlægningsværktøjer skal du først importere filen til Geniebelt i første omgang. Læs venligst vores import-artikel for at forstå denne proces.

Det er vigtigt at bemærke, at for at re-importen skal kunne fungere korrekt, skal du re-importere den samme fil, du brugte til den oprindelige import. Dette er for at sikre, at de eksisterende aktiviteter synkroniseres korrekt. Når vi importerer en fil, trækker vi deres unikke ID ud, for at matche aktiviteterne senere når de importeres tilbage igen. Dette betyder også, at hvis du sletter en aktivitet i din fil efter import og derefter genskaber aktiviteten, svarer den ikke til aktiviteten i Geniebelt, da dens ID ikke vil være konsistent.

Hvordan fungerer det?

Her kommer en kort beskrivelse af den automatiske process Geniebelt udfører ved re-import fra de ovenstående planlægningsværktøjer - Altså ikke noget der manuelt skal gøres.

Når vi re-importerer en fil, bliver strukturen på gruppen og aktiviteten opdateret først. Derefter vil vi opdatere de eksisterende aktiviteter, så tilføjes de nye aktiviteter og derefter fremhæves de eksisterende aktiviteter, der ikke matcher re-importfilen. Som nævnt er dette gjort ved hjælp af matchende IDs på aktiviteterne:

  • Enhver Geniebelt-aktivitet, der matcher en aktivitet på re-importfilen, opdateres. Vi opdaterer navn, start / slutdato, mailadressen aktiviteten er tildelt til, grupperingen og rækkefølgen.
  • Enhver aktivitet i den re-importerede fil, der ikke svarer til en aktivitet i Geniebelt-projektet, vil resultere i oprettelsen af en ny aktivitet.
  • Enhver Geniebelt-aktivitet, der ikke matcher en aktivitet i den re-importerede fil, flyttes til en gruppe nederst i projektet for senere sletning eller datavedligeholdelse.

Afhængigheder

Afhængighedernes struktur i re-importfilen overskriver eventuelle eksisterende afhængigheder i Geniebelt. På samme måde som ved importen, understøtter vi kun slut til start afhængigheder. Som standard ignorerer vi alle andre afhængigheder, men vi giver muligheden for at få dem importeret med - De vil blive konverteret til slut til start afhængigheder.

Aktiviteternes status

Enhver status på projekts aktiviteter i re-importfilen vil blive ignoreret, da vi forventer, at Geniebelt huser aktiviteternes seneste fremskridt.

Det er til overvejelse om vi i fremtiden vil tillade at trække aktiviteternes fremskridt, indtil da kan du bruge vores re-import CSV / Excel metode til at få aktiviteternes fremskridt overført til dit projekt.


How did we do?


FAQ

Powered by HelpDocs