Import CSV/Excel

Efter at have oprettet et nyt projekt, er en af mulighederne for at starte opbygningen af dit projekt, at importere en eksisterende tidsplan i et CSV / Excel-format. Dette giver dig mulighed for at oprette et projekt baseret på en eksisterende opgaveliste.

Du kan også importere en fil fra MS Project, Asta og Primavera. For at lære mere om denne metode, læs denne artikel.

For at Geniebelt kan importere dine data, skal din fil være struktureret korrekt i det format, vi leverer. Nedenfor er de 14 datafelter, du kan bruge, mens du importerer via CSV eller Excel. Her ser du hvordan informationen skal opsættes i excel for at dataen skal kunne importeres ind i GenieBelt.

Ting at huske på:

  • Kun navn, startdato og slutdato er nødvendige at udfylde for at komme i gang.
  • Rækkefølgen aktiviteterne vises på i filen, er samme rækkefølge hvorpå de vil blive vist i Geniebelt.
  • Vi understøtter ikke grupper eller afhængigheder med denne metode.
  • Importen vil mislykkes, hvis du ikke formaterer filen korrekt.

Obligatoriske felter

Name - Dette felt viser navnet på aktiviteten.

Start date - Dette felt viser startdatoen på aktiviteten. ALLE datoer skal skrives i formatet åååå-mm-dd - f.eks 2018-07-24.

End date - Dette felt viser slutdatoen på aktiviteten. ALLE datoer skal skrives i formatet åååå-mm-dd - f.eks 2018-07-24. Hvis du udelader slutdatoen vil aktiviteten blive re-importeret, men som en milepæl.

Resterende felter

Description - Dette er et tekstfelt, der viser en beskrivelse af aktiviteten. Du kan tilføje yderligere oplysninger til dette felt, som brugere kan se når de trykker på den

Progress - Dette talfelt repræsenterer status af aktiviteten i procent. Det skal være et tal mellem 0 og 100.

Tags - Dette er et tekstfelt, som vil tilføje tags til dine aktiviteter for at gøre dem nemmere at finde. Du kan tilføje flere tags ved at adskille dem med et komma (fx etage1, etage2, etage3).

Assigned Email - Dette er et tekstfelt, hvor du kan tilføje en e-mail-adresse for at invitere brugeren og tildele dem aktiviteten.

Working Week - Dette er et talfelt, der repræsenterer arbejdsugen for aktiviteten. Tilføj blot 5, 6 eller 7 afhængigt af hvilken arbejdsuge du ønsker. Vi understøtter i øjeblikket 3 mulige arbejdsuger:

5 = Man - Fre

6 = Man - Lør

7 = Man - Søn

Budgetfelter

Tilføjelse af budgetdata til hver aktivitet er tilgængelig for alle brugere, men for at danne rapportere om disse oplysninger skal du tilmelde dig et betalt abonnement. Budgetdata er kun synlige for den projektansvarlige og administratoren. Der er 3 felter forbundet med Budget, og de er angivet nedenfor.

  • Original Budget
  • Approved Extra Cost
  • Actual Budget

For alle budgetkolonner indtastes tal uden kommaer eller decimaler.

100000 ✓

100.000 or 100,000 ✘

Brugerdefinerede enheder

Som standardindstilling rapporteres aktiviteters fremskridt i procent. Det er også en mulighed at rapportere i en valgfri enhed, f.eks. kilometer, tons. Der er 3 felter forbundet med den valgfrie enhed, og de er angivet nedenfor. Alle tre skal udfyldes, hvis re-importen af ændringerne skal lykkes.

Reporting Mode - Hvis du vil anvende en valgfri enhed på aktiviteten, skal du erstatte "percentage" med "custom_units" i dette felt.

Custom Unit Name - Dette er et tekstfelt, der angiver navnet på den valgfrie enhed brugeren skal rapportere med f.eks. kilometer, tons. Dette felt kan kun indeholde op til 10 tegn.

Custom Unit Max - Dette talfelt angiver aktivitetens maksimale rækkevidde.


How did we do?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)