Baseline

Brug vores Baseline-funktion til nemt at se, hvilke aktiviteter der har skiftet position og / eller varighed.

For at oprette en Baseline skal du vælge Gantt-ikonet på værktøjslinjen og vælge “Vis Basisline” og derefter kan du oprette den. Så mangler du blot at navngive den. Som standard giver vi dato og klokkeslæt for oprettelsen.

Oprettelse af en baseline markerer placeringen og varigheden af hver aktivitet på projektet med en gul linje.

Du kan på hvilket som helst tidspunkt vælge en bestemt baseline, og de gule linjer markeret på det tidspunkt vil blive vist, så du nemt kan se, hvilke aktiviteter der er flyttet eller har ændret varighed.

I øjeblikket er Baselines ikke inkluderet i Print Gantt-funktionen.

Når du importerer eller reimporterer et projekt, opretter vi automatisk en baseline.


How did we do?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)