Oversigt på projektet

GenieBelt giver dig et letlæseligt overblik over projektets aktuelle status i realtid. Du kan se dette til enhver tid ved at vælge "Oversigt", når du er inde på dit projekt.

Med det samme burde dette overblik give dig en hurtig følelse af, hvad der sker, og hvad der kræver ekstra opmærksomhed på projektet.

Oversigten viser:

  1. De resterende dage og den planlagte sluttdato for dit projekt.
  2. Nuværende projektstatus og den forventede status vist i procent.
  3. Et let læsbart donut-diagram, der opsummerer antallet af aktiviteter der er i gang, forsinket eller har problemer.
  4. En tabel med individuelle, igangværende aktiviteter - aktiviteternes sidst indmeldte fremskridt, deres nuværende status og den ansvarlige person.
  5. En tabel over individuelle aktiviteter der er færdige - hvornår de blev gennemført, deres planlagte startdato, det tidsrum hvor de blev udført og den ansvarlige person.

Klik på en hvilken som helst aktivitet, og det vil tage dig direkte til Gantt-diagrammet med aktivitetens sidepanel åben!

Projektrapporten

Projektrapporten tager udgangspunkt i 1-4 uger tilbage i tiden.

Projektrapporten indeholder et resumé af aktiviteternes status, godkendte, forsinkelser, problemer og kommentarer, samt eventuelle billeder eller filer, der blev uploadet i denne tidsperiode.

Herunder bliver det vist hvordan projektrapporten ser ud.


How did we do?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)