Reimport CSV/Excel

Vores re-importfunktion er en effektiv måde at foretage store ændringer og opdateringer til dit projekt på.

I denne artikel vil vi forklarer processen, når man re-importerer en CSV / Excel-fil. Denne metode giver dig mulighed for at opdatere mange af dit projekts datapunkter såsom tags, datoer, e-mail-adresser osv. Du kan også bruge denne metode til at tilføje nye aktiviteter til dit projekt.

Det er også muligt at re-importere en fil fra MS Project, Asta eller Primavera. For at lære mere kan du læse denne artikel.

For at lave en re-import af projektet, skal du enten være en projektansvarlig eller administrator af projektet.

Processen

  1. Det første skridt er at downloade CSV-versionen af dit projekt. På filen finder du en liste over alle aktiviteter og deres datapunkter. Vi introducerer hvert af disse datapunkter nedenfor.

2. Åben filen i et regneark f.eks. “excel” eller “google spreadsheet”.
3. Lav de nødvendige redigeringer. Vi dækker, hvilke ændringer der er mulige nedenfor.
4. Gem filen i formatet .csv eller .xlsx
5. Re-importer den nye fil.

Dit projektet er nu blevet opdateret!

Datafelter - oversigt

Nedenfor finder du en oversigt af de 15 felter, du i CSV-filen, kan redigere og re-importere. På filen vil felterne være på engelsk.

De enkelte datafelter

gb_id - Hver eksisterende aktivitet i GenieBelt tildeles et ID, når den oprettes. Dette er et unikt nummer til aktiviteten. Det bør IKKE ændres eller redigeres. Hvis det ændres, vil du oprette en ny aktivitet, når du re-importerer filen, mens den oprindelige aktivitet vil forblive uændret. Hvis du tilføjer nye aktiviteter for at re-importere dem, skal du lade dette felt ved aktiviteten stå tomt!

Name (Navn) - Dette felt viser navnet på aktiviteten

Start Date (Startdato) - Dette felt viser startdatoen for aktiviteten. ALLE datoer skal skrives i formatet åååå-mm-dd - f.eks 2018-07-24.

End Date (Slutdato) - Dette felt viser slutdatoen på aktiviteten. ALLE datoer skal skrives i formatet åååå-mm-dd - f.eks 2018-07-24. Hvis du udelader slutdatoen vil aktiviteten blive re-importeret, men som en milepæl.

Description (Beskrivelse) - Dette er et tekstfelt, der viser en beskrivelse af aktiviteten. Du kan tilføje yderligere oplysninger til dette felt, som brugere kan se når de trykker på den.

Progress (Status) - Dette talfelt repræsenterer status af aktiviteten i procent. Det skal være et tal mellem 0 og 100.

Tags (Tags) - Dette er et tekstfelt, som vil tilføje tags til dine aktiviteter for at gøre information nemmere at finde. Du kan tilføje flere tags ved at adskille dem med et komma (fx etage1, etage2, etage3).

Assigned Email (Den tildelte email) - Dette er et tekstfelt, hvor du kan tilføje en e-mail-adresse for at invitere brugeren og tildele dem aktiviteten.

Working Week (Arbejdsuge) - Dette talfelt repræsenterer arbejdsugen for aktiviteten. Tilføj blot 5, 6 eller 7 afhængigt af hvilken arbejdsuge du ønsker. Vi understøtter i øjeblikket 3 mulige arbejdsuger:

5 = Man - Fre

6 = Man - Lør

7 = Man - Søn

Budgetfelter

Tilføjelse af budgetdata til hver aktivitet er tilgængelig for alle brugere, men for at danne rapportere om disse oplysninger skal du tilmelde dig et betalt abonnement. Budgetdata er kun synlige for den projektansvarlige og administratoren. Der er 3 felter forbundet med Budget, og de er angivet nedenfor.

  • Original Budget (Budget)
  • Approved Extra Cost (Godkendte ekstra udgifter)
  • Actual Budget (Aktuel budget)

For alle budgetkolonner indtastes tal uden kommaer eller decimaler.

100000 ✓

100.000 or 100,000 ✘

Brugerdefinerede enheder

Som standardindstilling rapporteres aktiviteters fremskridt i procent. Det er også en mulighed at rapportere i en valgfri enhed, f.eks. kilometer, tons. Der er 3 felter forbundet med den valgfrie enhed, og de er angivet nedenfor. Alle tre skal udfyldes, hvis re-importen af ændringerne skal lykkes.

Reporting Mode (Rapporteringstilstand) - Hvis du vil anvende en valgfri enhed på aktiviteten, skal du erstatte "percentage" med "custom_units" i dette felt.

Custom Unit Name (Valgfri enhed - navn) - Dette er et tekstfelt, der angiver navnet på den valgfrie enhed brugeren skal rapportere med f.eks. kilometer, tons. Dette felt kan kun indeholde op til 10 tegn.

Custom Unit Max (Valgfri enhed - Max) - Dette talfelt angiver aktivitetens maksimale rækkevidde.

Ting at huske på:

  • Vi understøtter ikke redigering af grupper eller afhængigheder med denne metode.
  • Filen mislykkes, hvis du ikke formaterer den korrekt.
  • Hvis du tilføjer nye aktiviteter, er det kun felterne “Name”, “Start Date” og “End Date” der er nødvendige at udfylde for at komme i gang. I den importerede fil vil de eksisterende aktiviteter være i samme rækkefølge som i GenieBelt. Aktiviteter der efterfølgende tilføjes, vil blive vist nederst i tidsplanen når filen er re-importeret - Man bliver herefter nødt til manuelt at flytte dem.

How did we do?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)