Arbejdsuge

Man kan bestemme arbejdsugen for hver af ens aktiviteter så de består af de rette antal arbejdsdage. For nu er der mulighed for følgende arbejdsuger:

Mandag - Torsdag

Mandag - Fredag (standard)

Mandag - Lørdag

Mandag - Søndag

Man kan redigere arbejdsugen for en aktivitet ved at vælge aktiviteten og redigere den. Det gør man ved at trykke på blyant-symbolet oppe i højre hjørne af aktivitetens sidepanel.

For at masse-redigere kan man med fordel benytte sig af tabel-listen eller CSV re-importen.

Projektstade i procent

Når vi beregner stadet af projekterne bruger vi det totale antal af arbejdsdage. Antallet af arbejdsdage er bestemt ud fra varigheden for hver aktivitet og alt efter hvilken arbejdsuge, der er valgt.

For eksempel, hvis arbejdsugen er man-fre, så tæller vi kun 10 arbejdsdage for en aktivitet, der er sat til en varighed på 2 uger.


How did we do?


FAQ

Powered by HelpDocs