Eksportér status og links

For brugere, der bruger MS Project og/eller Asta og har importeret projektet til GenieBelt, giver vi jer muligheden for at copy og paste stade fra jeres projekters aktiviteter med til MS Project og Asta projekter. Dette vil sikre at alle jeres projekters filer er fuldt opdaterede med aktiviteternes nyeste stade.

Derudover giver det mulighed for at copy-paste en unik URL for hver gruppe og aktivitet fra dit GenieBelt projekt inde i jeres MS Project og Asta projekter. Dette gør at I kan åbne GenieBelt på en specifik aktivitet/gruppe direkte fra Asta og MS Project, hvilket giver dig adgang til den data du har brug for idet du planlægger.

Eksportér Status

1) Først download en CSV af projektet i GenieBelt

2) Når du downloader en CSV så vær sikker på at du inkluderer Grupper

3) Åbn CSV filen og vælg samt kopiér hele “progress” kolonnen, bortset fra selve overskriften. På den måde vil det passe med kolonnen i Asta eller MS Project.

4) For at indsætte stade, vælg hele kolonnen og derefter indsæt det kopierede.

OBS: Inden du indsætter, så dobbelttjek venligst at du ikke har lavet nogle ændringer i Asta eller MS Project så gruppe/aktivitet strukturen er anderledes i forhold til projektet i GenieBelt. Ellers vil stadet ikke passe overens med aktiviteterne.

Asta

MS Project

Du har nu det seneste stade fra GenieBelt i Asta og/eller MS Project!

Tilføje GenieBelt URL’s til MS Project og Asta

Du kan også indsætte et unikt link til hver GenieBelt aktivitet/gruppe i dit MS Project og Asta projekt. Dette giver dig mulighed for nemt at åbne en aktivitet for at tilgå informationen imens du arbejder i et andet program.

1) Først downloader du CSV filen for dit GenieBelt projekt, med grupper som beskrevet ovenfor.

2) Kopiér hele GenieBelt URL kolonnen, bortset fra overskriften. Denne kolonne er yderst til højre i filen; Kolonne R.

3) For at indsætte de kopierede URL’s skal du tilføje en ny kolonne i dit MS Project eller Asta projekt.

MS Project

Tilføj en ny kolonne og vælg Hyperlink. Derefter vælger du første række i den kolonne og indsætter de procenter du kopierede fra GenieBelt CSV’en.

Asta

I en blank kolonne, vælg “Tilføj Kolonne”>Bruger Felt>Vedhæftninger.

4) For at indsætte de kopierede URL’s, vælg den øverste boks i Status kolonnen. Det burde være linje 1.

OBS: Inden du indsætter, så dobbelttjek venligst at du ikke har lavet nogle ændringer i Asta eller MS Project så gruppe/aktivitet strukturen er anderledes i forhold til projektet i GenieBelt. Ellers vil stadet ikke passe overens med aktiviteterne.

Du har nu GenieBelt links i dit projekt, så du nemt kan tilgå informationen i GenieBelt imens du arbejder i dit andet program.


How did we do?


FAQ

Powered by HelpDocs