Aktuel Start- og Slutdato

Ofte stemmer den planlagte start- og slutdato ikke overens med virkeligheden, og de udførte opgaver klares enten for tidligt eller for sent. Med denne funktion kan brugere på stedet fortælle teamet, hvornår aktiviteterne faktisk starter, og hvor mange dage der virkelig er brug for. Den ansvarlige for tidsplanen kan derefter bruge disse data til at foretage korrektioner og justere tidsplanen, så de efterligner virkeligheden så meget som muligt, hvilket sparer tid og ressourcer.

Opdatering af aktuelle datoer

I øjeblikket er der to måder at opdatere de aktuelle datoer: ved at opdatere aktiviteten fra mobil eller web.

Web

Når du opdaterer stade på en aktivitet, vises felterne Aktuel start- og slutdato i sidepanelet til højre. Klik på felterne, så vises en kalender, der giver dig mulighed for at vælge de ønskede datoer. Når du har valgt én eller begge datoer, skal du opdatere stade, og aktiviteten viser nu de aktuelle datoer.

Mobil

På mobilen når du har trykket på en aktivitet er der mulighed for at vælge 'Tryk for at indtaste aktuelle start- eller slutdatoer'. Efter at have trykket her vil de to datafelter være synlige, og du behøver bare at trykke på den dato, du vil opdatere, og en kalender vises. Efter at have indtastet datoer opdateres det på aktiviteten og bliver registreret i revisionssporet så alle er opdaterede.

CSV

Udover muligheden for at se aktiviteternes datoer fra mobil og web, er der to kolonner for aktuel start- og slutdato, når du downloader projektet som CSV (fælles fil-format) - hvis behov for guide og hjælp med download af CSV, så ræk gerne ud - vi er her for at hjælpe.. Disse datoer kan ikke opdateres fra CSV, de er kun der til rapporteringsformål.


P6 Import / eksport

Med den nye P6 Import / Eksport kan du importere dine faktiske start- og slutdatoer fra din .xer-fil til GenieBelt. Når du eksporterer en .xer-fil fra GenieBelt, vil den også indeholde start- og faktiske slutdata, som du kan importere tilbage til P6. Bemærk, at vi ikke eksporterer den faktiske startdato, når fremskridt er 0%. Ligeledes eksporterer vi ikke den faktiske slutdato, når fremskridt er under 100%.

På dette tidspunkt er datoerne ikke synlige noget andet sted, men på sigt vil vi tilføje yderligere funktioner, der vil gøre formidlingen og det videre arbejde heraf endnu bedre.


How did we do?


FAQ

Powered by HelpDocs