Få din tidsplan i PDF-format

Du kan til enhver tid hente en kopi af dit projekt som en PDF-fil til udskrivning eller deling.

Denne PDF-fil giver dig et realtids billede af dit projekts Gantt-diagram.

Du kan tage et billede af hele din tidsplan eller du kan vente til efter at du har anvendt filtre eller søgeord. Det betyder, at du også kan downloade og udskrive bestemte dele af gantt-diagrammet til at dele med personer eller teams der indeholder kun de aktiviteter og oplysninger, som er relevante for dem.

For at dele eller udskrive en PDF-fil skal du vælge "Download PDF", når du har den Gantt-visning, du vil dele eller udskrive.

Efter du har valgt “download PDF projektfil” har du mulighed for at vælge størrelse og sideretning. Lige under ser du en visning af hvordan PDF-filen kommer til at se ud.

Du kan vælge størrelser fra A0 til A4

Du kan vælge om PDF-filen skal være i liggende eller stående format.

Du kan vælge, at udskrive direkte fra GenieBelt eller downloade PDF-filen og herefter udskrive eller dele den med andre personer.

Et godt råd
Brug PDF-visningen til at sikre, at alle dine aktiviteter passer korrekt ind på de sider, du vil downloade. Du bliver muligvis nødt til at gå tilbage til din Gantt-visning for at tilpasse hvilke aktiviteter der bliver vist på PDF-filen. Det kan gøres ved hive i gantt-diagrammet mod enten højre eller venstre og bruge zoom-funktionen.

Eksempel:

Dette perspektiv er for bredt til at hele tidsplanen kan være på et liggende A4-format, hvilket betyder dele af aktiviteter, navne og information ikke bliver vist.

Hvis man på Gantt-visningen zoomer lidt ud og trækker tidsplanen lidt mod højre, passer det perfekt på udskriften.


How did we do?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)