Afhængigheder

Afhængigheder gør det muligt at forbinde aktiviteter så hvis der er datoændringer på en aktivitet, vil det enten automatisk ændre den fremtidige aktivitet eller gøre en opmærksom på at skulle gøre det manuelt.

Som det er nu tilbyder GenieBelt kun slut-til-start afhængigheder.

Tilføj en afhængighed

For at tilføje en afhængighed, skal man holde musen over aktiviteten.

Derefter klikker man på ikonet oppe til højre og mens man holder musen nede trækker man musen hen til den efterfølgende aktivitet, man gerne vil skabe en afhængighed til.

Alternativt, kan man holde musen over den efterfølgende Aktivitet, klikke på ikonet oppe til venstre og igen mens man holder musen nede trække musen han til den forgangne aktivitet.

Første gang man tilføjer en afhængighed, vil den efterfølgende aktivitets startdato automatisk ændre sig til den næste arbejdsdag efter forgængeren, planlægningstypen vil automatisk ændre sig til automatisk og overlappet vil blive sat til 0 dage.

For at redigere overlap, klikker man på selve afhængigheden i Gantt Diagrammet. I sidepanelet kan man også slette Afhængigheden.

For at ændre planlægningstypen på en aktivitet, klikker man på aktiviteten og derefter blyant-ikonet oppe i højre hjørne af sidepanelet. Her tilgår man yderligere indstillinger og ændrer det til den planlægningstype man ønsker.

Venligst bemærk hvis en aktivitet automatisk har ændret planlægningstype og man ændrer startdatoen, så vil planlægningstypen automatisk ændres til manuel.

Aktiviteterne kan have flere afhængigheder tilføjet, fra flere forskellige aktiviteter.

Planlægningstype

Planlægningstypen afgører om en aktivitet med en afhængighed skal bevæge sig automatisk eller ej hvis den forgangne aktivitet opdateres.

Vi har to planlægningstyper - Automatisk og Manuel

Automatisk planlægning: Når den forgangne aktivitets dato ændres vil den efterfølgende aktivitets startdato automatisk ændre sig, med hensyn til varigheden på overlappet.

Manuel planlægning: Når den forgangne aktivitets slutdato ændres vil den efterfølgende Aktivitets startdato ikke ændre sig automatisk og derved bevare sin startdato.

Overlap

"Overlap" er det antal dage den efterfølgende Aktivitets startdato skal starte efter slutdatoen på den forgangne aktivitet. Overlappet træder kun i kraft når den efterfølgende aktivitets planlægningstype er sat til automatisk.

Import af Afhængigheder

Ved import af afhængigheder fra MS Project, Asta og Primavera bevarer GenieBelt slut-til-start afhængigheder. Alle andre typer af afhængigheder vil konverteres til slut-til-start afhængigheder. Alle aktiviteter har manuel planlægningstype ved import.

Afhængigheder på Mobilen

Man kan tilføje afhængigheder på mobilen. Først klik på aktiviteten der skal være forgænger. Derefter klikker man på blyant-ikonet oppe i højre hjørne af sidepanelet og vælger "Tilføj Efterfølger".

Her vil man få fremvist en række aktiviteter, hvor man vælger den pågældende efterfølger. Ligeledes kan man tilføje Overlap. Klik på det grønne flueben for at færdiggøre dine ændringer.

For at ændre planlægningstypen redigér da den pågældende aktivitet.

Skjul Afhængigheder

På større projekter, kan antallet af afhængigheder være meget højt og det kan gøre at der er adskillige streger på tværs af projektet, hvilket kan blokere for dit udsyn. Derfor kan man i værktøjslinjen skjule afhængighederne fra sit projekt og ligeledes ved et ekstra tryk få dem vist igen.


How did we do?


FAQ (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)